متامانی ، تکنیکی قدرتمند برای ثروتمند شدن

Share This Post

مقدمه

داشتن ثروت در زندگی همراه با ایجاد رفاه می‌باشد. رفاه خواسته و ناخواسته سبب ایجاد آرامش در زندگی افراد می‌شود. در این مقاله قصد داریم تا در مورد یکی از تکنیک‌های مؤثر در ایجاد ثروت در زندگی بنام متامانی صحبت کنیم. تکنیک متامانی یکی از تکنیک‌های ذهنی مؤثر در جذب ثروت می‌باشد.

 

تکنیک‌های مؤثر و لازم در جذب ثروت در زندگی

بسیاری از افراد تصور می‌کنند که برای جذب ثروت در زندگی داشتن عملکردها فیزیکی شبانه‌روزی می‌تواند کافی باشد. همان‌طور که می‌دانید مهم‌ترین مشخصه ثروتمند شدن، داشتن پول است. شما با داشتن پول و یا به‌اصطلاح انگلیسی مانی می‌توانید عملکردهای مختلفی را با هر گستردگی که بخواهید انجام دهید. زمانی‌که از این دید به پول نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که نقاط مشترک زیادی میان پول و انرژی در جهان وجود دارد. در حقیقت در جهان نیز شما با داشتن انرژی می‌توانید، هر عملکردی را انجام دهید. با توجه به این ‌موضوع می‌توان گفت پول نوعی انرژی بشمار می‌رود. بنابراین برای جذب آن در زندگی تنها استفاده از عملکردهای فیزیکی کافی نخواهد بود. در حقیقت شما برای جذب پول در زندگی می‌بایست از ابزار جذب‌کننده انرژی آن استفاده کنید. در ادامه در مورد دو تا از ابزارهای مهم جذب‌کننده انرژی پول صحبت خواهیم کرد.

 

قانون ارتعاش و یا فرکانس در متامانی

هر چیزی در زندگی ما انسان‌ها دارای ارتعاش و یا فرکانس می‌باشند. علت اصلی این ‌موضوع این است که کلیت جهان هستی از مولکول‌های ریزی بنام اتم ساخته‌شده است. اتم‌ها با توجه به چرخش‌هایی که دارند در اطراف خود دارای ارتعاش می‌باشند. همین ارتعاش سبب ایجاد انرژی در آن‌ها خواهد شد. با توجه به این‌که پول به‌عنوان یک منبع انرژی نیز دارای ارتعاش است، استفاده از تکنیک ارتعاش می‌تواند سبب رسیدن افراد به پول شود. تکنیک متامانی به شما می گوید، زمانی‌که شما ارتعاشات زندگی خود را در جهت رسیدن به منبع انرژی و یا همان پول تنظیم کنید، می‌توانید آن را به‌طرف خود جذب کنید. درواقع طبق قانون ارتعاش اجسامی که ارتعاش آن‌ها هم ‌راستا با یکدیگر باشند، به‌طرف یکدیگر کشیده خواهند شد.

 

قانون جذب در متامانی

اساس قانون جذب بر ایجاد نیاز و عرضه می‌باشد. قانون جذب می‌گوید زمانی‌که شما نیاز رسیدن به هر چیزی را در خود ایجاد کنید، می‌توانید آن را به سمت خود جذب کنید. بنابراین در صورتی‌ که دوست دارید که پول را به سمت خود جذب کنید، باید نیاز آن را در خود ایجاد کرده باشید. بنابراین بر طبق قانون جذب متامانی، برای رسیدن به ثروت و رفاه شما باید ابراز نیاز به آن‌ها کنید. یعنی برای رسیدن به آن‌ها و در جهت رسیدن به آن‌ها تلاش کنید. قرار گرفتن در راستای رسیدن به هر چیزی مهم‌ترین اصل در قانون جذب می‌باشد. بنابراین بر طبق قانون جذب متامانی، اگر قصد دارید تا به رفاه و ثروت در زندگی برسید، می‌بایست اعمال و افکار خود را در راستای رسیدن به آن قرار دهید.

 

چطور می توان از تکتیک متامانی در زندگی خود استفاده کنم؟

همان‌طور که به آن اشاره کردیم، متامانی یک تکنیک می‌باشد همان‌طور که می‌دانید در هر اموری از زندگی فراگیری هر تکنیکی نیازمند فراگیری مفاهیم آن است. آموزش پایه و اساس هر تکنیکی تاثیر قابل ‌ملاحظه‌ای برای درست استفاده کردن از آن تکنیک دارد. بنابراین دریافت آموزش‌های درست و پایه‌ای در زمینه متامانی، می‌تواند تأثیر قابل‌ ملاحظه‌ای برای استفاده از این تکنیک جذب پول و ثروت برای افراد داشته باشد.

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

دسته‌بندی نشده

بررسی بُعد روانی ابر انسان

مقدمه یک ابرانسان در حقیقت یک انسانی است که از جنبه‌های مختلف به تکامل رسیده‌ است. شاید زمانی‌ که واژه ابرانسان را می‌شنوید به این

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch