اینجا ...

شروع آینده موفق شغلی شماست

افزایش مهارت های تخصصی

61 دوره آموزشی
752 دانشجو
12 استاد مجرب
700 ساعت آموزش

دوره های پرطرفدار

آموزش
بدون امتیاز 0 رای
1,300,000 تومان
225
1,300,000 تومان
87
990,000 تومان
234
4,900,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
1,200,000 تومان
25
1,200,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
900,000 تومان
6
900,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
1,250,000 تومان
12
1,250,000 تومان

نظر برخی دانشجویان

نظرات اراده آهنین های آکادمی استادیار درباره دوره های آموزشی